Monthly Archives: september 2020

Home2020september

Bommar

2020-09-21T20:18:22+00:00

På Årsmötet den 9/9 beslutades det om att nya bommar skall sättas upp för att försvåra onödigt inkörande på gårdarna. Två redan befintliga bommar flyttas och ytterligare en ny bom kommer installeras. Varje hushåll kommer få en nyckel till dessa bommar och självklart kommer räddningstjänsten också kunna komma in.

Detta arbete kommer utföras under våren 2021.

Load More Posts