Avgiftshöjningar

HomeAvgiftshöjningar

Vid årsskiftet kommer månadsavgiften för bostäderna att höjas med 1,5 %. Allmänna prisökningar för driften och även kommande underhåll kräver en liten ökning.

Även P-platserna behöver prisjusteras. Där har styrelsen valt att höja avgiften med 120:-/plats, oavsett var du står.

2022-01-24T18:31:14+01:00