Kostnaderna för att driva föreningen har ökat kraftigt den sista tiden. Omständigheter som vi inte rår på gör att vi måste höja avgifterna mer än vanligt. Med 5 % höjning räknar styrelsen med att klara av den uppkomna situationen. Höjningen gäller från Januari 2023.