Utträde ur HSB

HomeUtträde ur HSB

På extrastämman röstades förslaget om utträde ur HSB och inträde i Riksbyggen enhälligt igenom. Föreningen har i många år redan haft Riksbyggen som förvaltare och ser inga nackdelar med att nu ta steget fullt och även anta Riksbyggens normalstadgar.

Mer information om detta kommer.

2018-10-18T21:45:25+00:00