HEMFÖRSÄKRING OCH BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

En hemförsäkring ska tecknas när du flyttar in i din lägenhet. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du är vållande till en skada. Om exempelvis en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen på grund av att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

SKADEDJUR I LÄGENHETEN

Om du får skadedjur i lägenheten ska du göra en anmälan till Nomor som är föreningens partner inom skadedjursbekämpning anmälan ska även göras till styrelsen.

SBC:S HEMFÖRSÄKRING

SBC har tagit fram en hemförsäkring speciellt paketerad för oss som bor i bostadsrätt och som endast kan tecknas av oss som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. För information samt premieuppgifter ring 0200-265 265.

Eftersom bostadsrättsinnehavare enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadeståndshändelser som en bostadsrättsinnehavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

För att erbjuda bostadsrättsinnehavare ett försäkringsskydd vid sådana skadeståndshändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, ett så kallat bostadsrättstillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

  • Den egendom bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv.
  • Fast inredning som ägs av bostadsrättsinnehavaren.
  • Om bostaden är utrustad med en säkerhetsdörr, anmäl detta till ditt försäkringsbolag, det kan innebära lägre premie på din hemförsäkring. Vanliga hemförsäkringar ställer inga krav på godkända låsenheter. Först när höga lösöresvärden föreligger finns sådana krav.