Inom kort kommer ett par viktiga kuvert dimpa ned hos er. Dels handlar det om att vi kommer att byta portkoder. Och även kallelsen till Årstämman den 10/5 i Folkets Hus skickas ut.