Arkiv per månad: november 2023

Hem2023november

Kommande underhåll

2023-11-23T18:39:16+01:00

I enlighet med föreningens underhållsplan och ett delvis redan konstaterat behov, har styrelsen beslutat att utreda och planera för kommande underhåll av avloppsstammar och garage. Riksbyggen har fått uppdraget att undersöka och föreslå åtgärder.

Riksbyggens personal tillsammans med sakkunniga konsulter kommer att behöva komma in i ett antal lägenheter. De kommer ha tydliga kläder med logotyp och ha legitimation. Har du bil i garaget kan den komma att behöva flyttas vid vissa tillfällen.

Planerar du att renovera badrum/wc eller kök i närtid, rekommenderar styrelsen att avvakta med det tills utredningen om avloppsstammar är klar.

Löpande information om projektets utveckling kommer att aviseras i trapphusen och på hemsidan.

Kommande underhåll2023-11-23T18:39:16+01:00

Avgifter 2024

2023-11-21T19:53:34+01:00

Avgifterna i föreningen kommer även i år att behöva höjas mer än vanligt. Mycket beror på omvärldssituationen och faktorer föreningen inte kan påverka. I budgetförslag från förvaltarens revisorer rekommenderas en 10-procentig höjning av avgifterna. Det är dock en för hög höjning anser styrelsen och beslutar om en höjning på 5% av lägenhetsavgifterna. Vi får alla hjälpa till att försöka hålla kostnaderna i föreningen nere.

För garage och parkeringsplatser samt extraförråd kommer dock avgifterna höjas med 10%. Dessa är fortfarande förhållandevis billiga i jämförelse med andra föreningar.

Avgifter 20242023-11-21T19:53:34+01:00
Till toppen