Avgifter 2024

2023-11-21T19:53:34+01:00

Avgifterna i föreningen kommer även i år att behöva höjas mer än vanligt. Mycket beror på omvärldssituationen och faktorer föreningen inte kan påverka. I budgetförslag från förvaltarens revisorer rekommenderas en 10-procentig höjning av avgifterna. Det är dock en för hög höjning anser styrelsen och beslutar om en höjning på 5% av lägenhetsavgifterna. Vi får alla hjälpa till att försöka hålla kostnaderna i föreningen nere.

För garage och parkeringsplatser samt extraförråd kommer dock avgifterna höjas med 10%. Dessa är fortfarande förhållandevis billiga i jämförelse med andra föreningar.