STADGAR & REGLER

Här kan du läsa våra stadgar som styr ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmar samt ordningsregler för den allmänna trivseln i huset.

Stadgar_20190103-4

 

Skriv ut