Stadgar 2018-02-16T18:50:44+00:00

STADGAR & REGLER

Här kan du läsa våra stadgar som styr ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmar samt ordningsregler för den allmänna trivseln i huset.

Stadgar

 

Skriv ut