FELANMÄLAN

Fyll i nedanstående formulär för att göra en felanmälan.

  ÅTGÄRDA FEL SOM UPPSTÅR I FASTIGHETEN

  Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av Bopärmen och föreningens stadgar.

  GÖR EN FELANMÄLAN ALLMÄNNA YTOR

  För skador och funktionsfel där det inte krävs omedelbar åtgärd anlitas Riksbyggen. Felanmälan görs via detta formulär. Ange så detaljerad information som möjligt.

  JOURÄRENDEN

  Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta Riksbyggen dygnet runt.

  0771 – 860 860