Avgiftshöjningar

2022-01-24T18:31:14+01:00

Vid årsskiftet kommer månadsavgiften för bostäderna att höjas med 1,5 %. Allmänna prisökningar för driften och även kommande underhåll kräver en liten ökning.

Även P-platserna behöver prisjusteras. Där har styrelsen valt att höja avgiften med 120:-/plats, oavsett var du står.

Parkering

2022-01-24T18:23:08+01:00

Nya parkeringstillstånd hämtas på expeditionen. Dessa börjar gälla nästa dag efter utlämnandet. Eventuella böter som uppstått innan tillståndet delats ut, ansvarar styrelsen inte för. Från Februari 2022 kommer expeditionen hålla öppet varje helgfri onsdag mellan 16 – 18.

Frågan om laddstolpar för elbilar har kommit upp på agendan. Styrelsen undersöker möjligheten att installera sådana.

Expedition

2022-01-24T18:38:44+01:00

Från  och med Februari 2022 kommer expeditionen hålla öppet varje helgfri onsdag mellan 16 -18.

Styrelsen är ju inte anställd av Riksbyggen utan sköter styrelsearbetet på fritiden. Däremot når man oss på nedanstående mail och även telefonsvarare; 08 531 888 88, som läses och lyssnas av flera gånger i veckan. Glöm inte lämna eget telefonnummer, så vi kan ringa upp.

rbbrfstenbocken@gmail.com 

Maila gärna i förväg om ni har något särskilt ärende som skall uträttas vid expeditionsbesök.

 

Bommar

2021-08-29T11:34:35+02:00

På Årsmötet 2020 beslutades det om att nya bommar skall sättas upp för att försvåra onödigt inkörande på gårdarna. Varje hushåll kommer få en nyckel till dessa bommar och självklart kommer räddningstjänsten också kunna komma in.

Detta arbete kommer utföras under hösten 2021. Nycklar kommer att kunna hämtas gårdsvis på expeditionen. Datum och tider kommer aviseras i förväg.

Vattna på gårdarna

2021-09-23T06:42:28+02:00

Då vattenrören i våra cykelförråd börjat rosta sönder och orsaka vattenskador har vi nu monterat nya vattenutkast för vattningen på gårdarna.

De finns dock inte i alla cykelförråd, utan i några förråd strategiskt placerade per gård. Dörrarna till dessa är märkta med “V”

Förvaring i trapphus och källargångar

2021-06-02T18:23:53+02:00

På grund av riskerna i samband med brand är det strikt förbjudet att placera föremål i trappuppgångarna. Saker som ställs i trappuppgångarna kommer att forslas bort. Dessa kan återfås mot en administrativ kostnad på 300 kr. Kontakta expeditionen på mail  rbbrfstenbocken@gmail.com om ni fått saker bortforslade och vill återfå dem.

Rensning av trapphus, källargångar och skyddsrum kommer att ske fortlöpande. Vet ni med er att ni har saker ståendes här, se till att de kommer undan.

I skyddsrummen är det tänkt att gårdarnas utemöbler samt cyklar får förvaras.

Släng rätt i molokerna

2021-05-26T18:00:05+02:00

Vi vill påminna om att det är viktigt enbart slänga brännbara hushållssopor i de s k molokerna (sopbehållarna på våra vändplatser) Kartonger, glasflaskor, burkar, plast och metall ska ni bära med er till miljöstationen vid f d pizzerian. Se till att inget avfall ligger utanför behållare och containrar. Vi har tillräckliga problem med råttor i området. Vi anlitar regelbundet certifierade bolag som sköter råttbekämpningen, men det hjälper inte om vi själva matar odjuren!

Återvinningen på S:t Albans väg

2020-12-20T12:17:49+01:00

Vi vill göra ett förtydligande angående återvinningscontainrarna på S:t Albans väg vid f d pizzerian. Dessa tillhör inte vår bostadsrättsförening. De står på kommunens mark och sköts av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Har ni åsikter om hur det ser ut på platsen, så får ni vända er till antingen kommunen eller FTI.

medborgarcenter@botkyrka.se

kontakt@ftiab.se

Styrelsen

Släng rätt

2021-05-26T18:28:04+02:00

Grovsopor får lämnas på miljöstationen i Fittja.

Vanliga brännbara hushållssopor slängs med fördel i molokerna (sopbehållarna). Dessa töms tre gånger i veckan (mån, ons och fre). Försök att sprida sopslängningen över hela veckan.  Över helgen händer det att behållarna blir fulla, samtidigt som tömningarna i veckan inte ens är halvfulla.

Load More Posts