Gårdsstädning

2020-08-24T11:09:46+00:00

Höstens gårdsstädning kommer att hållas den 25:e oktober. Kom ut och hjälp till så vi får fint gårdarna. Välkomna!

Målning

2020-05-04T20:42:16+00:00

Under Maj – September kommer vi utföra målning av takfot, skärmväggar och fasadpanel på våra hus.

Entreprenören har lovat minimera kontakt med boende och kommer måla från utsidan via skylift bl. a. och ska inte behöva komma in i lägenheterna.

Ta hand om er!

 

Årsstämma 9/9

2020-08-24T11:01:06+00:00
Årsstämman

Coronasitutionen har gjort att föreningsstämman flyttats fram. Den kommer att hållas den 9 september i Hallunda Folkets hus. Kallelse/inbjudan har tillsammans med årsredovisningen gått ut till samtliga hushåll i föreningen. Ta med årsredovisningen till stämman, i den finns dagordning för mötet. Välkomna!

Expedition

Har nu åter öppnats och har som vanligt öppet på onsdagar 15 – 19.

Vi fortsätter att hålla avstånd, vilket kan förorsaka tillfällig köbildning.

Föreningens lokaler

2020-08-24T10:35:04+00:00

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis hålla samlingslokalen i 159:an och uthyrningslägenheten stängda för uthyrning fram till 31 oktober 2020. Detta datum kan förlängas. Beslut kommer att tas på styrelsemöte i oktober.

Underhåll och brandskydd

2020-08-24T11:12:35+00:00

I tur står nu restaurering och målning av takfötter, undertak utvändigt.

Snart kommer också en ny röjning av trapphus och källargångar göras. För brandsäkerheten får inga lösa föremål förvaras där. Få undan lösa föremål om ni vet med er att ha saker i trappan eller källaren.

Rökförbud utanför portarna

2020-08-24T11:13:03+00:00

Vi vill poängtera att det i linje med allmänna bestämmelser om rökning på allmänna platser, råder det rökförbud utanför portarna.

Avgiftshöjning

2020-08-24T11:13:27+00:00

Efter flera år utan höjningar, är det återigen läge att göra en liten höjning av månadsavgiften på 1%.  Det är en indexrelaterad höjning av allmänna kostnadsökningar och även en säkring av framtida underhåll.

Släng rätt i molokerna

2020-08-24T11:14:03+00:00

Vi vill påminna om att det är viktigt enbart slänga brännbara hushållssopor i de s k molokerna (sopbehållarna på våra vändplatser) Kartonger, glasflaskor, burkar, plast och metall ska ni bära med er till miljöstationen vid f d pizzerian. Se till att inget avfall ligger utanför behållare och containrar. Vi har tillräckliga problem med råttor i området. Anticimex sköter regelbundet råttbekämpningen, men det hjälper inte om vi själva matar odjuren!

Gårdarna

2020-08-24T11:05:51+00:00

Nu har också alla nyckelcylindrar till cykelförråden byts ut, som ni kanske har märkt. Man får använda samma nyckel som går till källarutrymmet för att komma in cykelförrådet. Detta görs för att endast boende i fastigheten ska ha tillgång till sina egna förråd.

Stenbocken är nu en Riksbyggen Bostadsrättsförening

2020-08-24T11:14:40+00:00

Nya namnet på vår förening är

Riksbyggen Bostadsrättsförening Stenbocken i Norsborg

Detta registrerades av bolagsverket 2019-01-03. För er boende innebär detta i princip inga förändringar. Vi har ju sedan länge förvaltats av Riksbyggen. Övergången kommer att leda till fina besparingar så vi kan fylla på vår gemensamma kassa.

Load More Posts