Gårdsstädning

2021-09-23T06:59:44+00:00

Då är hösten är och återigen dags för en gemensam städning av gårdarna. Ju fler som hjälper till, desto snabbare och finare blir städningen.

Städningen äger rum på lördagen den 30:e Oktober.

Gårdsombudsmöte hålls 12:e Oktober, 19:00

Parkering

2021-08-29T12:06:45+00:00

Alla förstår nog att det inte är tillåtet att parkera på gårdarna. Ändå står det dagligen fordon på gårdarna i timtal. Att köra in för att lasta eller lossa bör inte ta mer än ett par minuter. Vår förhoppning är att nya bommar i området kommer minska detta problem.

Frågan om laddstolpar för elbilar har kommit upp på agendan. Styrelsen undersöker möjligheten att installera sådana.

Corona/Expedition

2021-08-29T11:48:10+00:00

Smittspridningen är fortfarande inte under kontroll, men styrelsen har ändå beslutat att öppna expeditionen två gånger i månaden. 2:a och 4:e onsdagen i månaden mellan 16:00 och 18:00.

rbbrfstenbocken@gmail.com 

Maila gärna i förväg om ni har något särskilt ärende som skall uträttas.

 

Bommar

2021-08-29T11:34:35+00:00

På Årsmötet 2020 beslutades det om att nya bommar skall sättas upp för att försvåra onödigt inkörande på gårdarna. Varje hushåll kommer få en nyckel till dessa bommar och självklart kommer räddningstjänsten också kunna komma in.

Detta arbete kommer utföras under hösten 2021. Nycklar kommer att kunna hämtas gårdsvis på expeditionen. Datum och tider kommer aviseras i förväg.

Vattna på gårdarna

2021-09-23T06:42:28+00:00

Då vattenrören i våra cykelförråd börjat rosta sönder och orsaka vattenskador har vi nu monterat nya vattenutkast för vattningen på gårdarna.

De finns dock inte i alla cykelförråd, utan i några förråd strategiskt placerade per gård. Dörrarna till dessa är märkta med “V”

Förvaring i trapphus och källargångar

2021-06-02T18:23:53+00:00

På grund av riskerna i samband med brand är det strikt förbjudet att placera föremål i trappuppgångarna. Saker som ställs i trappuppgångarna kommer att forslas bort. Dessa kan återfås mot en administrativ kostnad på 300 kr. Kontakta expeditionen på mail  rbbrfstenbocken@gmail.com om ni fått saker bortforslade och vill återfå dem.

Rensning av trapphus, källargångar och skyddsrum kommer att ske fortlöpande. Vet ni med er att ni har saker ståendes här, se till att de kommer undan.

I skyddsrummen är det tänkt att gårdarnas utemöbler samt cyklar får förvaras.

Släng rätt i molokerna

2021-05-26T18:00:05+00:00

Vi vill påminna om att det är viktigt enbart slänga brännbara hushållssopor i de s k molokerna (sopbehållarna på våra vändplatser) Kartonger, glasflaskor, burkar, plast och metall ska ni bära med er till miljöstationen vid f d pizzerian. Se till att inget avfall ligger utanför behållare och containrar. Vi har tillräckliga problem med råttor i området. Vi anlitar regelbundet certifierade bolag som sköter råttbekämpningen, men det hjälper inte om vi själva matar odjuren!

Återvinningen på S:t Albans väg

2020-12-20T12:17:49+00:00

Vi vill göra ett förtydligande angående återvinningscontainrarna på S:t Albans väg vid f d pizzerian. Dessa tillhör inte vår bostadsrättsförening. De står på kommunens mark och sköts av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Har ni åsikter om hur det ser ut på platsen, så får ni vända er till antingen kommunen eller FTI.

medborgarcenter@botkyrka.se

kontakt@ftiab.se

Styrelsen

Släng rätt

2021-05-26T18:28:04+00:00

Grovsopor får lämnas på miljöstationen i Fittja.

Vanliga brännbara hushållssopor slängs med fördel i molokerna (sopbehållarna). Dessa töms tre gånger i veckan (mån, ons och fre). Försök att sprida sopslängningen över hela veckan.  Över helgen händer det att behållarna blir fulla, samtidigt som tömningarna i veckan inte ens är halvfulla.

Load More Posts