Utträde ur HSB

2018-10-18T21:45:25+00:00

På extrastämman röstades förslaget om utträde ur HSB och inträde i Riksbyggen enhälligt igenom. Föreningen har i många år redan haft Riksbyggen som förvaltare och ser inga nackdelar med att nu ta steget fullt och även anta Riksbyggens normalstadgar.

Mer information om detta kommer.

Seniorträffar i höst

2018-10-03T19:47:52+00:00

Du som pensionär i Stenbockens Brf är hjärtligt välkommen på våra seniorträffar.

Vi håller till i lokalen i 121:an. Kaffe och macka serveras till självkostnadspris. Vi informerar om tid och plats för träffarna på anslagstavlorna en vecka innan. Datum för inplanerade träffar är;

10 oktober

31 oktober

21 november, musik med Ruperts

5 december, julbord på Sundbygård (begränsade platser)

Hjärtligt Välkomna!

Seniorkommittén

Förvaring i trapphus

2018-06-26T20:27:40+00:00

På grund av riskerna i samband med brand är det strikt förbjudet att placera större föremål i trappuppgångarna. Saker som ställs i trappuppgångarna kommer att forslas bort. Dessa kan återfås mot en administrativ kostnad på 300 kr. Besök expeditionen under ordinarie öppettider för att hämta ut.

Rensning av trapphus, källargångar och skyddsrum kommer att ske fortlöpande. Vet ni med er att ni har saker ståendes här, se till att de kommer undan.

I skyddsrummen är det tänkt att gårdarnas utemöbler samt cyklar får förvaras.

Släng rätt

2018-10-18T21:52:33+00:00

Grovsopor får lämnas på miljöstationen i Fittja. För de som inte har möjlighet att ta sig till miljöstationen, kommer  containrar ställas upp fyra gånger om året i området för detta syfte.

Vanliga brännbara hushållssopor slängs med fördel i molokerna (sopbehållarna). Dessa töms tre gånger i veckan (mån, ons och fre). Försök att sprida sopslängningen över hela veckan.  Över helgen händer det att behållarna blir fulla, samtidigt som tömningarna i veckan inte ens är halvfulla.

Load More Posts