Kommande underhåll

2024-03-01T06:31:14+01:00

I enlighet med föreningens underhållsplan och ett delvis redan konstaterat behov, har styrelsen beslutat att utreda och planera för kommande underhåll av avloppsstammar och garage. Riksbyggen har fått uppdraget att undersöka och föreslå åtgärder.

Riksbyggens personal tillsammans med sakkunniga konsulter kommer att behöva komma in i ett antal lägenheter. De kommer ha tydliga kläder med logotyp och ha legitimation. Har du bil i garaget kan den komma att behöva flyttas vid vissa tillfällen.

Planerar du att renovera badrum/wc eller kök i närtid, rekommenderar styrelsen att avvakta med det tills utredningen om avloppsstammar är klar.

Löpande information om projektets utveckling kommer att aviseras i trapphusen och på hemsidan.