Yearly Archives: 2020

Home2020

Återvinningen på S:t Albans väg

2020-12-20T12:17:49+00:00

Vi vill göra ett förtydligande angående återvinningscontainrarna på S:t Albans väg vid f d pizzerian. Dessa tillhör inte vår bostadsrättsförening. De står på kommunens mark och sköts av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Har ni åsikter om hur det ser ut på platsen, så får ni vända er till antingen kommunen eller FTI.

medborgarcenter@botkyrka.se

kontakt@ftiab.se

Styrelsen

Bommar

2020-09-21T20:18:22+00:00

På Årsmötet den 9/9 beslutades det om att nya bommar skall sättas upp för att försvåra onödigt inkörande på gårdarna. Två redan befintliga bommar flyttas och ytterligare en ny bom kommer installeras. Varje hushåll kommer få en nyckel till dessa bommar och självklart kommer räddningstjänsten också kunna komma in.

Detta arbete kommer utföras under våren 2021.

Corona

2020-11-21T14:58:32+00:00
Expedition

Då smittspridningen återigen har ökat kraftigt, har styrelsen beslutat att åter stänga expeditionen. För att uträtta ärenden som brickor och nycklar, maila till expeditionen rbbrfstenbocken@gmail.com 

för att bestämma tid. Kommer att vara på onsdagar som förut, men tid måste bokas.

Föreningens lokaler

2020-11-21T14:12:17+00:00

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis hålla samlingslokalen i 159:an och uthyrningslägenheten stängda för uthyrning tills vidare.

Underhåll och brandskydd

2020-08-24T11:12:35+00:00

I tur står nu restaurering och målning av takfötter, undertak utvändigt.

Snart kommer också en ny röjning av trapphus och källargångar göras. För brandsäkerheten får inga lösa föremål förvaras där. Få undan lösa föremål om ni vet med er att ha saker i trappan eller källaren.

Rökförbud utanför portarna

2020-08-24T11:13:03+00:00

Vi vill poängtera att det i linje med allmänna bestämmelser om rökning på allmänna platser, råder det rökförbud utanför portarna.

Load More Posts