Vi vill poängtera att det i linje med allmänna bestämmelser om rökning på allmänna platser, råder det rökförbud utanför portarna.