Under renoveringen av bastun har det upptäckts ett betydligt större behov av åtgärder för att återställa lokalerna i funktionellt skick, än vad som var planerat från början. Nu är renoveringen snart klar och styrelsen räknar med att kunna öppna bastun 15.e April igen.