Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här samlar vi råd kring de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar.

I Bopärmen finner du information kring underhåll, gemensamma utrymme och annan viktig information rörande vår bostadsförening. Var god och läs igenom ordningsreglerna nog för sopromen och tvättstugan, samt regler som berör våra balkonger & uteplatser.

Om du har silverfiskar i lägenheten ska du omedelbart göra en skadeanmälan till Anticimex.

Kallt i lägenheten

Vädret kan skifta väldigt snabbt och då hinner inte uppvärmningsanläggningen med. Det tar en stund innan anläggningen reagerar. Ha lite tålamod så kommer värmen att komma igång.

Ingen värme i elementen trots luftning

Om du inte får någon värme alls i dina element så kan du försöka att lufta elementet som första steg. Se instruktionsvideo. Lufta element

Om detta inte fungerar, gör en felanmälan.

INOMHUSTEMPERATUR

Riktlinjer för inomhustemperatur är 20 grader under dagtid och 18 grader under nattetid. Innan du gör en felanmälan bör du själv mäta upp inomhustemperaturen så att du faktiskt kan hänvisa till för låg eller hög temperatur.

Du kan läsa om riktlinjer för inomhustemperaturer på Folkhälsomyndigheten hemsida.

Tvättstugor i föreningen

Det finns två tvättstugor en på Skarpbrunnavägen 83 och Skarpbrunnavägen xx. Bokning kan antingen göras manuellt via bokningssystemet vid respektive tvättstuga, eller bokas online.

Följa ordningsreglerna

Alla vill komma till en ren tvättstuga. Maskinerna i tvättstugan måste skötas noggrant enligt instruktioner. Detta för att de ska hålla längre. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan.

Om en maskin går sönder

Gör en felanmälan.

Stopp i ditt avlopp

Är det stopp i kök eller badrum så kommer du som lägenhetsinnehavare behöva stå för kostnaderna. Försök att lösa upp avloppet själv. Om det inte hjälper så gör en felanmälan till Riksbyggen.

Avloppstips

Avlopp är känsliga. Därför är det viktigt att du aktivt jobbar med att förebygga avlopp. Du kan droppa lite diskmedel i kombination av hett vatten i dina avlopp titt som tätt. Rensa golvbrunnen kontinuerligt genom att lyfta på sillocket och plocka bort hår m.m.

Oljor

Det är jätteviktigt att motoroljor eller andra oljor inte släpps ut i brunnar och avlopp. De innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som gör det svårare med reningsprocessen. Har du överbliven olja kan du lämna det på valfri bensinmack eller på återvinningscentraler som tar hand om miljöfarligt avfall.

Matolja och andra liknande fetter får inte heller hällas ut i avloppet. Detta ska hällas in i någon form av bägare, förslagsvis mjölkkartong och slängas bland vanliga hushållssopor.

Innan du renoverar är det viktigt att du har läst igenom föreningens stadgar och följer reglerna.

Förändring i lägenhet

Du som bostadsrättshavare får företa förändringar i din lägenhet. Däremot får inte följande åtgärdes tas utan tillstånd från styrelsen:

  • ingrepp i bärande konstruktion,
  • ändring av befintlig ledning för avlopp, värme och/eller vatten
  • annan väsentlig förändring av lägenheten
  • köks- eller våtrumsfläkt får ej anslutas till byggnadens ventilationssystem.

Styrelsen kan och får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller andra medlemmar. Bostadsrättshavaren ansvarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Detta för att säkerställa säkerhet och för att försäkring ska gälla.

Välja hantverkare

Fråga alltid om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad. Be om att få se intyg. Detta gäller framförallt el- och VVS-arbeten.

Intygen säkerställer bland annat att hantverkaren har rätt utbildning och kompetens samt följer byggnormer och branschstandarder.

Skriv alltid ett avtal på vad som ska utföras så undviker du från att bli lurad, eller missförstådd.

Vill du veta mer eller ha råd gå in på följande sidor:
konsumentverket.se
skatteverket.seomboende.se
boverket.se
arn.se