Okategoriserade

HomeOkategoriserade

Gårdsstädning

2021-03-22T18:14:50+00:00

Då börjar vi närma oss vårens Gårdsstädning Söndag den 25:e April.

Coronan ställer till mycket, men det här är ändå en utomhusaktivitet där man bör kunna hålla lite avstånd. Känn er välkomna att delta och göra fint.

Innan städningen kommer också ett Gårdsombudsmöte hållas onsdagen den 14/4, klockan 19 i lokalen i 121:an.

Avstängd värme 24/3

2021-03-22T18:28:00+00:00

På grund av ett läckage i fjärrvärmesystemet, kommer värmen att behöva stängas av onsdagen 24 mars, mellan kl 8 – 17.

Det betyder också att det kommer kallvatten ur varmvattenkranen den tiden.

 

El till motorvärmare i garaget

I ytterligare besparingssyfte kommer elen vara avstängd från 1/4 till mitten av november. Det måste också påpekas att motorvärmaruttagen inte är dimensionerade för att ladda elbilar.

Inbetalningskort från HSB

2021-02-15T06:34:23+00:00

Boende har fått inbetalningskort från HSB Södertörn för medlemsavgift.

Eftersom Brf Stenbocken inte längre är medlem i HSB, så betalar inte föreningen någon medlemsavgift till HSB.

Vill du som boende fortfarande även vara med i HSB Södertörn; så betalar man medlemsavgiften. I annat fall följer man de instruktioner som finns på inbetalningskortets baksida – “avsluta medlemskap via mail eller brev”.

mvh, Styrelsen

Återvinningen på S:t Albans väg

2020-12-20T12:17:49+00:00

Vi vill göra ett förtydligande angående återvinningscontainrarna på S:t Albans väg vid f d pizzerian. Dessa tillhör inte vår bostadsrättsförening. De står på kommunens mark och sköts av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Har ni åsikter om hur det ser ut på platsen, så får ni vända er till antingen kommunen eller FTI.

medborgarcenter@botkyrka.se

kontakt@ftiab.se

Styrelsen

Bommar

2020-09-21T20:18:22+00:00

På Årsmötet den 9/9 beslutades det om att nya bommar skall sättas upp för att försvåra onödigt inkörande på gårdarna. Två redan befintliga bommar flyttas och ytterligare en ny bom kommer installeras. Varje hushåll kommer få en nyckel till dessa bommar och självklart kommer räddningstjänsten också kunna komma in.

Detta arbete kommer utföras under våren 2021.

Corona

2020-11-21T14:58:32+00:00
Expedition

Då smittspridningen återigen har ökat kraftigt, har styrelsen beslutat att åter stänga expeditionen. För att uträtta ärenden som brickor och nycklar, maila till expeditionen rbbrfstenbocken@gmail.com 

för att bestämma tid. Kommer att vara på onsdagar som förut, men tid måste bokas.

Föreningens lokaler

2020-11-21T14:12:17+00:00

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis hålla samlingslokalen i 159:an och uthyrningslägenheten stängda för uthyrning tills vidare.

Underhåll och brandskydd

2020-08-24T11:12:35+00:00

I tur står nu restaurering och målning av takfötter, undertak utvändigt.

Snart kommer också en ny röjning av trapphus och källargångar göras. För brandsäkerheten får inga lösa föremål förvaras där. Få undan lösa föremål om ni vet med er att ha saker i trappan eller källaren.

Rökförbud utanför portarna

2020-08-24T11:13:03+00:00

Vi vill poängtera att det i linje med allmänna bestämmelser om rökning på allmänna platser, råder det rökförbud utanför portarna.

Load More Posts