Corona

HomeCorona
Expedition

Då smittspridningen återigen har ökat kraftigt, har styrelsen beslutat att åter stänga expeditionen. För att uträtta ärenden som brickor och nycklar, maila till expeditionen rbbrfstenbocken@gmail.com 

för att bestämma tid. Kommer att vara på onsdagar som förut, men tid måste bokas.

2020-11-21T14:58:32+00:00