Hoppa till huvudinnehållet
hero bild

Festlokal

Lokalen ligger vid Skarpbrunnavägen 159. Den kostar 1000:-/24 tim att hyra. Dessutom läggs en deposition på 3000:- som återfås efter besiktnng av lokalen. Bokning görs genom kontraktsskrivning samt erläggande av deposition på expeditionen som har öppet onsdagar mellan kl. 16-18.

Uthyrningsvillkoren festlokalen:

 • Lokal kan hyras dygnsvis.
 • För uthyrning tecknas separat hyreskontrakt.
 • Lokalen får endast användas på överenskommen tid.
 • Lokalen får endast användas till angivet ändamål.
 • Erhållen tid får inte överlåtas till annan hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd.
 • Det är inte tillåtet att laga mat i lokalen, däremot går det värma redan färdig mat.
 • Det är inte tillåtet att möblera så att utrymningsvägar blockeras.
 • Det råder rökförbud i lokalen. Vid rökning utanför lokalen ska hänsyn tas till närboende.
 • Hyresgästen svarar för städning av lokalen.
 • Hyresgästen svarar för all skada och övriga påföljder som kan komma uppkomma genom brott mot gällande föreskrifter. Hyresgästen svarar också för att lokalen utryms vid föreskriven tidpunkt.
 • Hyresgästen skall ersätta alla skador som kan uppkomma på den egendom, fast som lös, som hyresgästen förfogar över.

Bokningsförfrågan