Föreningens lokaler

2021-09-23T06:52:53+00:00

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att även fortsättningsvis hålla samlingslokalen i 159:an och uthyrningslägenheten stängda för uthyrning fram till årsskiftet till 2022. Om kommande lättnader visar sig vara hållbara, så öppnar lokalerna Januari 2022.

Rökförbud utanför portarna

2020-08-24T11:13:03+00:00

Vi vill poängtera att det i linje med allmänna bestämmelser om rökning på allmänna platser, råder det rökförbud utanför portarna.

Stenbocken är nu en Riksbyggen Bostadsrättsförening

2020-08-24T11:14:40+00:00

Nya namnet på vår förening är

Riksbyggen Bostadsrättsförening Stenbocken i Norsborg

Detta registrerades av bolagsverket 2019-01-03. För er boende innebär detta i princip inga förändringar. Vi har ju sedan länge förvaltats av Riksbyggen. Övergången kommer att leda till fina besparingar så vi kan fylla på vår gemensamma kassa.

Seniorträffar

2020-11-23T19:32:04+00:00

Seniorerna är ett glatt gäng pensionärer som i normala fall träffas en gång i månaden för lite trevligt umgänge. Man brukar träffas på onsdagar kl. 12:00 i 121:an

Med rådande pandemisituation som tyvärr har eskalerat, är mötena tills vidare inställda.

Load More Posts