Det förekommer en del inlägg och info i olika grupper på exempelvis Facebook, som rör vår borättsförening. Tonläget i dessa forum är ibland hetsig och informationen och påståenden som läggs upp är inte alltid korrekta.

Därför kan det vara bra att vara rejält källkritisk och även fundera på syftet med en del av inläggen i dess medier när ni läser dem.